КОМПЛЕКСНИ МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ NPK

БЪРЗО РАЗТВОРИ В ПОЧВА С МИНИМАЛНА ВЛАГА
ПРОЦЕНТ НА ПЕЧАЛБА С 27% ПО-МАЛКО

СПЕЦИАЛНО ЗА СУХИ РАЙОНИ

JIVA NPK ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАНУЛИ, РАЗРАБОТЕНА ЗА СУХИТЕ РЕГИОНИ НА ПЛАНЕТАТА
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ПОРАДИ УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОРА, ГРАНУЛИТЕ СА МНОГО ЗДРАВИ, НЕ СЕ ПРАШАТ, НЕ СТРОЯТ, НЕ СЪДЪРЖАТ НЕРАЗТВОРИМ БАЛАСТ И МНОГО БЪРЗО СЕ РАЗТВАРЯТ В ПОЧВАТА С МИНИМАЛНА ВЛАГА. ЕТО ЗАЩО ТОРОВЕТЕ НА JIVA СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ ОТ КЛАСИЧЕСКИТЕ ТОРОВЕ
ПОЛУЧЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

НОРМА НА ПРИЛАГАНЕ НА ТОРОВЕ НАМАЛЕНА С 27%

ПОРАДИ БЪРЗАТА РАЗТВОРИМОСТ В ПОЧВАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА СА ЛЕСНО ДОСТЪПНИ ЗА РАСТЕНИЯТА
ЕФЕКТИВНОСТ
ТОРОВЕТЕ НА JIVA СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ В РАЙОНИ, КЪДЕТО ЛИПСВА ВЛАГА И РАСТЕНИЯТА НЯМАТ ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО РАЗВИТИЕ
ПОЛУЧЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ
ВСИЧКО В ЕДНА ГРАНУЛА
JIVA NPK КОМПЛЕКС С МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ЕДНА ГРАНУЛА ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОСИГУРИ ЗА ДОБРО НА РАСТЕНИЕТО ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
МАКРО И МИКРО ЕЛЕМЕНТИ В ЕДНА ГРАНУЛА
НАЛИЧИЕТО НА ГОЛЯМ БРОЙ МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ТОРОВЕТЕ НА JIVA ПРАВИ РАСТЕНИЕТО ПО-УСТОЙЧИВО НА ТОПЛИНА И БОЛЕСТИ, КАКТО И ПОВЕЧЕ
ПОЛУЧЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ
13:10:21+11(SO3)+2Mg
NPK Биг бег 500 кг
Азот (N) 13%
Фосфор (P2O5) 10%
Калий (K2O) 21%
Сяра (SO3) 11%
Магнезий 2%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

15:12:10+18(SO3)+3 Mg
NPK Биг бег 500 кг
Азот (N) 15%
Фосфор (P2O5) 12%
Калий (K2O) 10%
Сяра (SO3) 18%
Магнезий 3%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

15:15:15+15(SO3)
NPK Биг бег 500 кг
Азот (N) 15%
Фосфор (P2O5) 15%
Калий (K2O) 15%
Сяра (SO3) 15%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

10:20:20+17(SO3)+1Mg+0,08Zn+0,5B без хлор
NPK Биг бег 500 кг
Азот (N) 10%
Фосфор (P2O5) 20%
Калий (K2O) 20%
Сяра (SO3) 17%
Магнезий 1%
Цинк 0,08%
Бор 0,5%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

10:25:12+15(SO3)+2Mg+0,2Zn+0,1B без хлор
NPK Биг бег 500 кг
Азот (N) 10%
Фосфор (P2O5) 25%
Калий (K2O) 12%
Сяра (SO3) 15%
Магнезий 2%
Цинк 0,2%
Бор 0,1%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

20:20:0
NPK Биг бег 500 кг
Азот (N) 20%
Фосфор (P2O5) 20%
Калий 0%

Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

Вземете повече реколта
НЕ ОТЛАГАЙТЕ, ПОРЪЧАЙТЕ ТОРОВЕ Jiva

ПРОДУКТ

Изберете правилните торове
ТОРОВЕ
ТОРОВЕ
ТОРОВЕ