КОМПЛЕКСНИ МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ NPK

БЪРЗО РАЗТВОРИ В ПОЧВА С МИНИМАЛНА ВЛАГА
ПРОЦЕНТ НА ПЕЧАЛБА С 27% ПО-МАЛКО

СПЕЦИАЛНО ЗА СУХИ РАЙОНИ

JIVA NPK ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАНУЛИ, РАЗРАБОТЕНА ЗА СУХИТЕ РЕГИОНИ НА ПЛАНЕТАТА
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ПОРАДИ УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОРА, ГРАНУЛИТЕ СА МНОГО ЗДРАВИ, НЕ СЕ ПРАШАТ, НЕ СТРОЯТ, НЕ СЪДЪРЖАТ НЕРАЗТВОРИМ БАЛАСТ И МНОГО БЪРЗО СЕ РАЗТВАРЯТ В ПОЧВАТА С МИНИМАЛНА ВЛАГА. ЕТО ЗАЩО ТОРОВЕТЕ НА JIVA СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ ОТ КЛАСИЧЕСКИТЕ ТОРОВЕ
ПОЛУЧЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

НОРМА НА ПРИЛАГАНЕ НА ТОРОВЕ НАМАЛЕНА С 27%

ПОРАДИ БЪРЗАТА РАЗТВОРИМОСТ В ПОЧВАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА СА ЛЕСНО ДОСТЪПНИ ЗА РАСТЕНИЯТА
ЕФЕКТИВНОСТ
ТОРОВЕТЕ НА JIVA СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ В РАЙОНИ, КЪДЕТО ЛИПСВА ВЛАГА И РАСТЕНИЯТА НЯМАТ ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО РАЗВИТИЕ
ПОЛУЧЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ
ВСИЧКО В ЕДНА ГРАНУЛА
JIVA NPK КОМПЛЕКС С МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ЕДНА ГРАНУЛА ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОСИГУРИ ЗА ДОБРО НА РАСТЕНИЕТО ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
МАКРО И МИКРО ЕЛЕМЕНТИ В ЕДНА ГРАНУЛА
НАЛИЧИЕТО НА ГОЛЯМ БРОЙ МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ТОРОВЕТЕ НА JIVA ПРАВИ РАСТЕНИЕТО ПО-УСТОЙЧИВО НА ТОПЛИНА И БОЛЕСТИ, КАКТО И ПОВЕЧЕ
ПОЛУЧЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ
13:25:5+10(SO3)+0,5Zn
NPK голяма чанта 500 кг
Амониев азот 46%
Урея азот 54%
Фосфор, разтворим във вода 92%
Фосфор, разтворим във вода и неутрални киселини 100%
Калий разтворим във вода 100%
Сяра 10%
Цинк 0,5%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

15:25:10+10(SO3)+2Zn
NPK голяма чанта 500 кг
Амониев азот 53%
Урея азот 47%
Фосфор, разтворим във вода 92%
Фосфор, разтворим във вода и неутрални киселини 100%
Калий разтворим във вода 100%
Сяра 5%
Цинк 2%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

10:25:15+7(SO3)+1Zn+1Fe
NPK голяма чанта 500 кг
Амониев азот 80%
Урея азот 20%
Фосфор, разтворим във вода 94%
Фосфор, разтворим във вода и неутрални киселини 100%
Калий разтворим във вода 100%
Сяра 7%
Цинк 1%
Желязо 1%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

10:25:20+20(SO3)+1Zn без хлор
NPK голяма чанта 500 кг
Амониев азот 20%
Урея азот 80%
Фосфор, разтворим във вода 92%
Фосфор, разтворим във вода и неутрални киселини 100%
Калий (калиев сулфат), разтворим във вода 100%
Сяра 20%
Цинк 1%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

18:16:15+3(CaO)+2(MgO)+0,5Zn+0,3B
NPK голяма чанта 500 кг
Амониев азот 27%
Урея азот 73%
Фосфор, разтворим във вода 88%
Фосфор, разтворим във вода и неутрални киселини 100%
Калий, разтворим във вода 100%
калций 3%
магнезий 2%
Цинк 0,5%
Бор 0,3%
Размер на гранулите: 2-5 mm

Препоръки за употреба:
при сеитба 100-200 кг / хектар
при отглеждане на 200-300 кг / хектар

Вземете повече реколта
НЕ ОТЛАГАЙТЕ, ПОРЪЧАЙТЕ ТОРОВЕ Jiva