МЕНЮ

озима пшениця

Рекомендації по вирощуванні

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 1.
Особливу увагу при вирощуванні озимих культур варто приділяти передпосівній обробці насіння.
Вивчення впливу рістрегулюючих речовин і мікродобрив на процеси росту і розвитку пшениці озимої та її урожайність, свідчить про доцільність використання окремих препаратів як для обробки насіннєвого матеріалу, так і для обприскування вегетуючих рослин з метою посилення їх стійкості до абіотичних стресфакторів та підвищення рівня врожайності.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 2.
Озима пшениця виносить з урожаєм значну кількість елементів живлення з ґрунту. Для формування врожаю зерна 10 ц/га необхідно: 25–35 кг азоту; 11–13 кг фосфору; 20–27 кг калію, 5 кг кальцію, 4 кг магнію, 3,5 кг сірки, 5 г бору, 8,5 г міді, 270 г заліза, 82 г марганцю, 60 г цинку, 0,7 г молібдену.
Слід зазначити, що чим більший урожай і вища норма мінеральних добрив, тим більший винос поживних речовин.

Аналіз показує, що достатньої кількості елементів живлення у легкодоступній формі в ґрунті майже не буває, тому для одержання високого врожаю під озиму пшеницю необхідно вносити мінеральні добрива Jiva NPK 10-25-20+20(SO3)+1Zn, Jiva NPK 13-25-5+10(SO3)+1Zn та Jiva NPK 10:25:15+9(SO3)+1Zn+0,5B. Мінеральні добрива можна вносити під основний обробіток восени, давати в рядки при посіві і підживлювати ними посіви під час вегетації. Повну норму фосфорних і калійних добрив необхідно вносити під основний обробіток або при посіві. Перенесення цих добрив для весняного підживлення набагато знижує їх ефективність. Краще вносити добрива при посіві.
Рекомендуємо добрива марки Jiva NPK.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 3.
Листкові підживлення


Як далі здійснювати листове внесення добрив? І чи варто?
В даному контексті існує два підходи.

Перший - для господарств, де традиційно добрива в грунт вносяться в достатній кількості. В таких підприємствах враховують рекомендації з аналізу грунтів, і по листу намагаються внести відсутню кількість сірки, магнію, марганцю, міді, які найбільш знижують врожайність пшениці.

Другий тип господарств, де добрив вносять мало, в основному азотні. Там намагаються компенсувати їх кількість листовим внесенням комплексів макро + мікро. Причому часто це добрива з ряду фертигаторів (тобто для краплинного зрошення), так як вони дешевші. Іноді в схему включають ще солі гумінових кислот для антистресового ефекту.
Звичайно в обох варіантах є раціональне зерно і це працює. Ну а правильне рішення десь посередині.
Отже, на чому грунтуються принципи раціонального харчування рослин по листу?

Принцип Закону Лібіха, звичайно, на першому місці. І ми повинні розуміти, що тут одним аналізом грунтів не обійтися. Наприклад, були отримані дані аналізів ґрунту, що вимагають внесення певної норми добрив. Однак рН, температура, волога, механічний склад грунту, активність мікрофлори будуть вносити свої корективи, роблячи елементи живлення тимчасово недоступними. Так нам добре відомо, як навесні червоніють листя у пшениці через низькі температури, які блокують поглинання фосфору або пізніше через посуху підсихають кінчики прапорцевого листка, так як калій стає малодоступним.

Саме тому компанія ЖИВА НПК розробляє комплексні схеми мінерального живлення озимої пшениці.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 4.
За оптимальних строків сівби, достатньої кількості вологи і рухомих сполук елементів живлення в грунті фаза кущення пшениці озимої починається через 15 діб після появи сходів. Тобто за сприятливих умов процес кущення зазвичай відбувається восени.

За пізніх строків сівби й на грунтах із низькою вологістю і нестачею елементів живлення процес кущіння рослин переважно або значною мірою відбувається навесні.

В осінній період валива роль у створенні оптимальних умов їх розвитку в цей час належить наявності та правильному співвідношенню між рухомими сполуками елементів живлення в грунті.
Посилене азотне живлення пшениці озимої на ранніх етапах росту й розвитку знижує врожай, оскільки під час проростання насіння азот гальмує ріст коренів і зумовлює деяку депресію початкового росту рослин.
У розвитку пшениці озимої виділяють два критичні періоди забезпеченості рослин елементами живлення:

1 - від появи сходів до припинення осінньої вегетації, коли рослини досить чутливі до нестачі азоту, калію, та фосфору;

2 - від початку відновлення весняної вегетації до виходу в трубку, коли рослини досить чутливі до нестачі азоту.Система удобрення в осінній період має бути спрямована на нейтралізацію надлишкового живлення рослин азотом, тобто посилення фосфорного і калійного живлення.

Калій підвищує холодостійкість рослин, посилює кущіння, а оптимальне азотно-фосфорне живлення на початкових етапах розвитку пшениці стимулює ріст і заглиблення її коренів, сприяє накопиченню значної кількості цукрів, що підвищує стійкість рослин до низьких температур.
ЖИВА УКРАЇНА рекомендує в період осінньої вегетації підживлювати озиму пшениці добривом Jiva MIX 10-5-40+МЕ.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 5.
Перше весняне підживлення ми проводимо на початку відростання рослин - по мерзлоталому грунту Jiva AMO, Jiva NITRO та Jiva UREA.

Цей період можна назвати "критичним" щодо азоту. Адже в рослин відбувається інтенсивний ріст наземних вегетативних органів. Та основне те, що в конусі наростання закладаються важливі елементи продуктивності рослин: кількість бічних стебел, листя, а відповідно, й площа листкової поверхні та густота посіву.

В цей період потрібне помірне азотне живлення озимої пшениці.
Норма внесення азоту для першого підживлення залежить від стану посівів і часу відновлення весняної вегетації. Норму його збільшують у роки з пізньою весною, що характеризуються пізнішим відновленням весняної вегетації. Недоцільно проводити перше підживлення у роки з ранньою весною на добре розвинених густих посівах.
Найбільший ефект азот забезпечує у районах із низькою потенційною родючістю ґрунтів і достатнім зволоженням. Обов'язковим є внесення азоту на бідних дерново-підзолистих ґрунтах.

Варто зазначити, що чим пізніше підживити рослини, тим менше азот впливатиме на врожайність, але більше на якість.
Надлишок азоту в цей період теж небажаний, адже він може спричинити вилягання рослин у фазі трубкування.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 6.
У рослини, як єдиного цілого організму, існує тісний зв'язок між усіма життєво важливими процесами, зокрема, між кореневим і позакореневим живленнями. Тому позакореневі підживлення потрібно розглядати як технологічний прийом, який за певних умов підвищує ефективність внесення добрив та використання родючості ґрунту.

Озима пшениця ефективно реагує на внесення мікродобрив. За формування низького рівня врожайності зерна (20-30 ц/га) на більшості ґрунтів обмежувальним чинником продуктивності рослин є забезпечення макроелементами.
Під час внесення високих норм мінеральних добрив подальше підвищення врожаю залежить від елементу живлення, який є в мінімумі.
Найважливішими мікроелементами для неї є марганець, молібден, мідь, цинк, бор. Їх вносять у ґрунт разом із мінеральними добривами, а також позакореневим підживленням мікроелементами.

При вирощуванні зернових можна виділити 3 основних "критичних" етапи, під час яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах:

I– сходи (позакореневе підживлення дозволяє підготувати рослину до зимівлі);

II– кущення (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів);

III– вихід в трубку (якісно покращує процеси формування і розвитку зерна).

Для забезпечення посівів озимої пшениці поживними речовинами компанія ЖИВА УКРАЇНА пропонує виикористовувати в фазу "кінець кущіння - початок виходу в трубку" комплексні мінеральні добрива Jiva MIX в поєднанні з Jiva COMBI. Вони містять гармонійно збалансований набір мікроелементів та азоту, що повністю відповідають поживним вимогам даного виду рослин.Мікроелементи, які входять до складу добрив, знаходяться в легкозасвоюваній рослиною хелатній формі, що гарантує їх повне, якісне і ефективне засвоєння поверхнею рослин.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 7.
Калій для зернових культур не менш важливий на всіх етапах вирощування. Він грає першорядну роль в іонному обміні і поглинанні води і поживних речовин з грунтового розчину. Без калію неможливий відтік вуглеводів з листя. Він відповідальний за транспорацію і відкриття продихів на листках.

Навесні і на протязі сезону нестача калію знижує поглинання води, а на завершальних етапах відбивається в поганому наливанні зерна і зниження якості. Недолік калію призводить до зниження засвоєння азоту. Для забезпечення калієм в критичні періоди росту, а також в разі прояву його дефіциту, який проявляється в бурому кольорі і всиханні кінчиків листя, дуже добре зарекомендував себе Jiva MIX 10-5-40 + МЕ.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 8.

Для тих випадків, коли проявляється дефіцит відразу всіх макроелементів, АРУС ТРЕЙД пропонує універсальний продукт Jiva MIX 20-20-20 + МЕ. Це прекрасно збалансована формула, яка містить азот, фосфор і калій, а також оптимальний набір мікроелементів.
Jiva MIX 20-20-20 + МЕ особливо цінний для використання в критичні фази закладки колосків - 31-32 стадію за шкалою Задокса і 39-49 - закладки зерен. Норма в 2-3 кг/га кількісно невелика, але, як то кажуть: «дорога ложка до обіду».
Завдяки швидкому й ефективному проникненню, оптимізує харчування в критичний період і дає поштовх до високого врожаю.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 9.
Протягом всього періоду зростання і розвитку рослини відчувають вплив стресів: кліматичні, грунтові стреси або стреси, які виникають під дією антропогенних факторів, до яких можна віднести вплив ЗЗР (в першу чергу гербіцидів і регуляторів росту) і помилки технологій.
Відсутність вологи або перепади температур супроводжують озиму пшеницю протягом усього періоду вегетації.

Найбільш важливо підтримати рослини в критичні фази або, коли рослини дуже ослаблені і не можуть впоратися самостійно.
Однак стреси від застосування ЗЗР дуже конкретно прогнозовані і призводять до значного зниження врожаю. За даними перевірки на дослідних полях, навіть досить м'які гербіциди з групи сульфонілсечовин можуть за рахунок стресів знижувати врожайність на 3-5 ц / га. А півтонни недобору зерна - це великі втрати.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. КРОК 10.
Якість води особливо важлива при підгодівлі рослин добривами. Перш ніж поливати рослини, необхідно перевірити наступні параметри води: температуру, показники рН і ЄС, вміст мікро- і макроелементів, а також карбонатних іонів.

Аналіз може містити дані: жорсткість води або вміст елементів.
Дуже важливим параметром є реакція води, яка визначається водневим показником рН. В субстратах рН приймає значення від 3 до 10. Дистильована вода, будучи нейтральним розчином, має рН 7, дощова вода, слабокисла, - 6-6,5, лимонна кислота - 2,3, а луг - 13. Вода з відкритих водойм має показник рН 6,5-8,5, а вода колодязна - 6,6-7,5. Слід пам'ятати, що у випадку з рН різниця на одну одиницю досить істотна, розчин з рН 5,5 в 10 разів більше кислий, ніж розчин з рН 6,5.

Показник, що поєднує реакції розчину води, грунтового субстрату і поживної суміші, є дуже важливим, оскільки визначає засвоюваність рослинами різних поживних елементів.

Більше інформації в нашій групі в cоцмережі https://www.facebook.com/Jiva.npk.ua


ПРОДУКЦІЯ
Оберіть потрібні добрива
ДОБРИВА
ДОБРИВА
ДОБРИВА
Отримайте консультацію агронома
Наші спеціалісти допоможуть обрати найефективніше добриво для Ваших потреб
Натиснувши кнопку ви погоджуєтесь на використання особистих даних