МЕНЮ

Соняшник

Рекомендації по вирощуванні
ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА. КРОК 1.
Найважливішим способом внесення добрив є їх закладки під основний обробіток грунту, забезпечує рослини поживними елементами протягом всього періоду вегетації.
Внесення добрив Jiva NPK 10-25-20+20(SO3)+1Zn або Jiva NPK 10:25:15+9(SO3)+1Zn+0,5B під час сівби і в підгодівлі є додатковими прийомами оптимізації умов живлення посівів соняшнику в критичні періоди їх росту і розвитку. Орієнтовні норми добрив під соняшник, в залежності від грунтово-кліматичних зон, можна коригувати в залежності від вмісту рухомих форм елементів живлення в грунті і запланованої врожайності. Необхідно пам'ятати, що специфічною характеристикою вирощування соняшнику є його підвищена потреба калію і сірки в порівнянні, наприклад, зі злаками. Це необхідно враховувати при його вирощуванні в районах, де запаси сірки значно знижені, а запаси калію знаходяться глибоко в грунті і важкодоступні, особливо в посушливих регіонах.
Так в Європі і Америці аграрії активно використовують при посіві стартові мікрогранульовані (розмір гранул 0,5-1 мм) добрива з великим вмістом фосфора, що дозволяє прискорити проростання корінців і почати харчуватися основним живленням.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИК. КРОК 2.
У початковий період розвитку соняшник зростає повільно. Дуже важливу роль в цей період відіграє наявність елементів живлення в оболонці насіння соняшнику. Вони покращують проникнення вологи через оболонку насіння, покращують їх доступ до зародків, завдяки чому активізуються біологічні процеси в насінні і підвищується їх життєздатність.
Тому для стимулювання схожості і енергії проростання, збільшення стійкості рослин до хвороб і несприятливих погодних умов в початкові фази росту необхідно провести передпосівний обробіток насіння стимуляторами росту з вмістом ауксинів і цитокінінів.
Крім цього, передпосівний обробіток насіння можна проводити мікродобривами для соняшника, до складу яких, крім макро- і мікроелементів, входять амінокислоти, стимулятори росту (фітогормони), полісахариди, рослинні вітаміни, екстракт морських водоростей тощо.
Компанія ЖИВА УКРАЇНА рекомендує проводити передпосівну обробку мінеральним добривом з ефектом стимулятора росту.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА. КРОК 3.
Основна кількість азоту, фосфору і калію (мікродобрива для соняшника) надходить в рослини до цвітіння, коли відбувається посилене утворення вегетативної маси: листя, стебел і коренів.
Азот інтенсивно засвоюється від початку утворення кошика до кінця цвітіння. Найбільша кількість фосфору надходить від сходів до цвітіння. Після утворення кошиків споживання фосфору різко зменшується.
Калій соняшнику дається протягом усього вегетаційного періоду. Найбільша кількість калію використовується рослинами в період від утворення кошика до дозрівання.
Значну роль в підвищенні врожаю соняшника грає раннє підживлення, проведене при утворенні двох-трьох пар листя. Традиційне підживлення соняшнику в початкові фази росту азотно-фосфорними добривами в умовах нестабільного зволоження часто буває малоефективним, тому його рекомендується замінити більш технологічним позакореневим (листковим) підживленням мікродобривами Jiva MIX 20-20-20+ME.
Застосування мікродобрив є важливим елементом підвищення врожайності соняшнику, оскільки для нормального росту і розвитку рослинного організму застосування тільки мінеральних або органічних добрив недостатньо.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА. КРОК 4.
Серед мікроелементів харчування особливу увагу варто звернути на забезпеченість рослин бором Jiva BOR 20%. Цей елемент покращує стан рослин і збільшує кількість насіння у кошику, їх наповненість, підвищує урожай і його якість (в тому числі олійність).
При нестачі бору молоде листя сильно деформуються, рослини відстають у рості, насіння нерівномірне, виникають проблеми з формуванням суцвіття.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА. КРОК 5.
Іншими важливими мікроелементами для соняшника є цинк, марганець, мідь і залізо Jiva COMBI .
Ступінь поглинання рослинами мікроелементів і інтенсивність їх росту в значній мірі залежить від наявності в грунті макроелементів - азоту, фосфору і калію. Так, підвищення рівня азотного живлення збільшує надходження в рослини фосфору, калію, кальцію, магнію, міді, марганцю і цинку. Але при надлишку азоту спостерігається зворотна закономірність. Надлишкові дози фосфору знижують надходження в рослину міді, заліза і марганцю. У присутності фосфатів зменшується поглинання рослинами цинку. Калій може знижувати надходження кальцію і магнію.
Мікроелементи, в свою чергу, впливають на надходження в рослини макроелементів. Так, надходження азоту в рослини знижується при дефіциті заліза, марганцю і цинку. Позитивно впливають на поглинання азоту молібден і кобальт. Поглинання рослинами фосфору збільшується при наявності міді, цинку, кальцію і молібдену, але зменшується під впливом магнію і заліза. Надходження в рослини калію знижується під впливом міді, марганцю, нікелю, цинку, молібдену, заліза і бору, а зростає при наявності хлору.
Описані явища антагонізму і синергізму іонів дуже сильно залежать від інших чинників - температури, виду рослин, реакції середовища, концентрації поживних речовин.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА. КРОК 6.
Критичні періоди голодування соняшнику.
За даними багатьох учених, критичний період розвитку рослин соняшнику, на який слід звертати увагу агрономам, - це період від чотирьох до десяти листочків. Оперуючи цими даними і результатами досліджень наукових установ, система листових підживлень включає два важливих етапи застосування позакореневих добрив: період чотирьох-шести і восьми-десяти листків.
Критичною фазою для соняшника, при якій закладається кількість сім'янок у кошику, є потенційна продуктивність рослин, це фаза чотирьох-шести листків. У цей період соняшник особливо чутливий до нестачі бору, який істотно впливає на процеси цвітіння і наповненості кошика насінням. Для стимуляції росту кореневої системи, підвищення стійкості до несприятливих умов, хвороб і компенсації дефіциту бору застосовують позакореневе підживлення мікроелементами в доступних формах, які сприяють збільшенню кількості.
Компанія ЖИВА УКРАЇНА розробляє ефективні системи мінерального живлення соняшника, які враховують такі фактори: кіль­кість поживних речовин, необхідних для отримання 1 ц насіння, попередник та його удобрення, а також хімічний склад грунту.

ЗАХИСТ ПОСІВІВ СОНЯШНИКА ВІД ХВОРОБ.
Одним із головних факторів, що знижує продуктивний потенціал соняшнику є хвороби. Серед численних гнилей на соняшнику найбільше економічне значення у всіх регіонах вирощування культури мають біла і сіра гнилі. Значної шкоди посівам завдають вугільна та бура гнилі, альтернаріоз, фомопсис і фомоз.
Проти гнилей соняшнику найбільш економічно вигідним заходом є створення та впровадження у виробництво нових стійких гібридів і сортів. Використання таких гібридів і сортів заощаджує витрати на фунгіциди та зменшує небезпеку забруднення продукції токсичним речовинами.
Першу фітопрочистку проводять у фазу 3-4 пар справжніх листків, другу – перед цвітінням, третю – перед збиранням урожаю.
Ефективним заходом обмеження розвитку хвороб в посівах соняшнику є його повернення на попереднє поле сівозміни не раніше ніж через 8-10 років. Якщо господарство займається вирощуванням одночасно соняшнику і ріпаку, то найефективнішим фітосанітарним заходом проти гнилей є розміщення кожної культури в окремій спеціалізованій сівозміні.
В разі прогнозу ймовірного розвитку хвороб на посівах соняшнику слід провести профілактичні обприскування дозволеними фунгіцидами.

Більше інформації в нашій групі в cоцмережі https://www.facebook.com/Jiva.npk.ua
ПРОДУКЦІЯ
Оберіть потрібні добрива
ДОБРИВА
ДОБРИВА
ДОБРИВА
Отримайте консультацію агронома
Наші спеціалісти допоможуть обрати найефективніше добриво для Ваших потреб
Натиснувши кнопку ви погоджуєтесь на використання особистих даних