МЕНЮ

Соя

Рекомендації по вирощуванні
ПОТРЕБА СОЇ В ЕЛЕМЕНТАХ ЖИВЛЕННЯ.КРОК 1.
Одним із заходів досягнення максимальної продуктивності сої є правильно спланована система мінерального живлення.
Культура досить вимоглива до мінерального живлення, для формування 1 т насіння сої витрачається близько 70–90 кг азоту, 15–20 — фосфору, 30–40 — калію, 8–10 — магнію, 18–21 кг кальцію.
Відомо, що надходження елементів живлення впродовж вегетаційного періоду сої відбувається нерівномірно. Так, від сходів до цвітіння соя засвоює 5,9–6,8% азоту, 4,6–4,7 — фосфору і 7,6–9,4% калію від загального споживання за вегетацію.
Найбільше споживання елементів живлення відбувається під час цвітіння, формування бобів, початку наливання насіння. В цей період вона споживає, відповідно, 57,9–59,7%, 59,4–64,7 і 66,0–70,0%; від початку наливання зерна до кінця дозрівання — 33,7–36,3%, 30,6–36,0 і 18,9–26,4%, відповідно. Максимальна кількість азоту засвоюється у фазі цвітіння та формування бобів, фосфору — на початкових фазах росту (від сходів до гілкування), калію — у фазі формування і наливання бобів.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОЇ КРОК 2.
Наступним технологічним прийомом вирощування сої є внесення у грунт мінеральних добрив для сої з легкодоступними формами елементів живлення, що позитивно впливає на розвиток кореневої системи та рослини в цілому.
Фосфорні і калійні добрива вносять під основний обробіток грунту, азотні — навесні під культивацію.
Основне добриво, залежно від умов вирощування, під сою вносять при сівбі у відповідному співвідношенні в них азоту, фосфору та калію.
Значну прибавку сої отримують за рахунок внесення під час сівби гранульованого мінерального добрива Jiva NPK 10-25-20+20(SO3)+1Zn , Jiva NPK 10:25:15+9(SO3)+1Zn+0,5B та Jiva NPK 13:25:5+10(SO3)+1Zn до яких входять мезо- та мікроелементи. Ці добрива збагачують грунт легкорозчинними та доступними поживними речовинами, а також активізують життєдіяльність багатьох грунтових мікроорганізмів та азотфіксаторів.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОЇ КРОК 3.
Для підтримки та стимулювання фізіологічних процесів розвитку сої слід проводити позакореневі підживлення мікродобривами, до складу яких входять мікроелементи у біологічно активній формі (хелатній), в ті фази вегетації рослин сої, коли вона особливо чутлива до нестачі елементів живлення.
Найбільш критичними фазами розвитку сої є фаза 4–6 листків, бутонізації та формування бобів (технологія вирощування сої).
Проблему повного забезпечення рослин доступними формами макро- і мікроелементів у процесі вегетації можна вирішити шляхом застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних позакореневих добрив типу Jiva MIX 20-20-20+ME та Jiva BOR та інші, які характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння елементів живлення.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОЇ КРОК 4.
Соя відрізняється високою чутливістю до дефіциту фосфору, особливо нестача стає відчутною починаючи з фази третього потрійного листа. Дуже часто на цей період припадає посуха, тобто дефіцит вологи, що обмежує вбираючі здатності кореневої системи даного елемента.
Важливо відзначити високу потребу культури в сірці та магнії. Саме в цей період, бутонізації, цілком доцільно проводити позакореневе живлення хелатними добривами, які характерезуються підвищеним складом фосфору, марганцю, магнію, сірки, цинку і молібдену. Для цього використовують хелатні мікродобрива, наприклад, Jiva MIX 20-20-20+ME та Jiva COMBI.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОЇ КРОК 5.
До найважливішого етапу органогенезу сої відноситься фаза утворення бобів. З цього часу починається інтенсивний ріст і розвиток культури.
Важливим моментом є те, що на дану фазу припадає формування майбутнього врожаю. Дуже часто в цей період рослина відчуває борний голод. Дана проблема характерна для посівів в умовах недостатньої вологості і посухи, і посівах на грунтах з кислою реакцією ґрунтового розчину. Використання багатокомпонентних добрив з підвищеним вмістом елементів бору дозволить істотно прискорити процес росту пилкових трубок, активізувати процес цвітіння, на порядок збільшити кількість квітів і плодів.
Рекомендуємо використовувати комплексне мікродобриво Jiva BOR .

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ СОЇ КРОК 6.
На фазу наливання бобів припадає третє позакореневе живлення. Провести його необхідно добривами з високим вмістом калію та мікроелементів. Своєчасне внесення поліпшить надходження вологи в клітини, стійкість до посухи, процеси наливання і підвищить якісні показники насіння.
ЖИВА УКРАЇНА рекомендує використовувати комплексні водорозчинні добрива лінійки Jiva MIX. Перевагою даного добрива є високоефективна та збалансована комбінація макро-, мезо- та мікроелементів в хелатній формі. Jiva MIX підвищує стійкість сої до стресових умов. Добрива не містять хлору.
В період наливання бобів рекомендуємо застосовувати формули Jiva MIX 10-5-40+ME або Jiva MIX 20-20-20+ME

Більше інформації в нашій групі в cоцмережі https://www.facebook.com/Jiva.npk.ua
ПРОДУКЦІЯ
Оберіть потрібні добрива
ДОБРИВА
ДОБРИВА
ДОБРИВА
Отримайте консультацію агронома
Наші спеціалісти допоможуть обрати найефективніше добриво для Ваших потреб
Натиснувши кнопку ви погоджуєтесь на використання особистих даних