МЕНЮ

РІпак

Рекомендації по вирощуванні
СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 1.
Забезпечення рослин озимого та ярого ріпаку основними поживними речовинами є одним із визначальних чинників доброго їх розвитку і високої продуктивності.
Ріпак добре реагує на мінеральні добрива Jiva NPK 10-25-20+20(SO3)+1Zn або Jiva NPK 10-25-15+9(SO3)+1Zn+0,5В. Для формування 1 т насіння він виносить із ґрунту: 48-80 кг азоту, 18-40 кг фосфору, 25-100 кг калію, 10-15 кг бору, 4-6 кг цінку, 5-15 кг магнію, 45-60 кг сірки.

Для одержання урожаю насіння у межах 30 ц/га і більше під озимий ріпак необхідно внести на гектар: 140-160 кг азоту, 70-90 кг фосфору, 190-220 кг калію. Величину дози добрив розраховують залежно від родючості ґрунту, стану посівів і отримання запланованого урожаю.

Важливим етапом мінерального живлення ріпаку є обробка насіння. Перед посівом очищене та каліброване насіння озимого ріпаку рекомендуємо обробити мінеральним добривом.
Передпосівна обробка сприяє захисту сходів від найпоширеніших шкідників (хрестоцвіті блішки, попелиці, ріпакові листкоїд, квіткоїд, пильщик, совки, прихованохоботники, інші) та хвороб (пліснявіння, чорна ніжка, гниллі, альтернаріоз, фомоз, пероноспороз, бактеріоз).
Такий прийом дає можливість надійно захистити культуру від комплексу шкідників і хвороб у період проростання та є ефективним.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 2.
Забезпечення рослин озимого ріпаку основними поживними речовинами є одним із визначальних чинників доброго їх розвитку і високої продуктивності.
Азотні добрива Jiva AMO та Jiva NITRO є важливим фактором формування високої врожайності і якості насіння.

На ґрунтах з високою родючістю азотні добрива під озимий ріпак з осені не вносять, запобігаючи переростанню рослин до початку зими, що погіршує зимостійкість рослин і сприяє розвитку бактеріозу коренів, снігової плісені, пероноспорозу, внаслідок чого почасти спостерігається загибель посівів у ранньовесняний період. Надмірні дози азоту сприяють розмноженню капустяної попелиці, хрестоцвітих клопів, біланів.

Подібна картина нерідко спостерігається при оптимальних, але не збалансованих норм калієм і фосфором.

На бідних ґрунтах рекомендується вносити з осені до 25% сумарної потреби.

Фосфорні і калійні добрива в повній мірі вносять під основний або передпосівний обробіток ґрунту озимого ріпаку. Фосфор потрібен для створення добре розвиненої кореневої системи, збільшення насіннєвої продуктивності і прискорення дозрівання. Калій сприяє формуванню більшої кількості насінин у стручках, підвищує масу 1000 насінин і вміст олії у насінні.

За збалансованих норм внесення фосфору і калію підвищується зимостійкість рослин ріпаку, зменшується пошкодження шкідниками і ураження збудниками хвороб, посилюється нектароутворення, що приваблює на посіви запилювачів.
Середні показники вмісту рухомих форм фосфору і калію визначають за картограмами агрохімічного обстеження обласними агрохімічними станціями. За відсутності картограм щодо вмісту у грунті легкогідролізованого азоту можна користуватися середніми показниками для різних типів грунтів.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 3.
Як відомо, осінній період вегетації ріпаку озимого є важли­вим для формування стійкості до низьких температур, загартуван­ня та формування майбутньої високої продуктивності, що обу­мовлено його біологічними особ­ливостями.
Вже у фазі осінньої розетки (6-8 листочків ріпаку) проходить про­цес диференціації генеративних органів.

Оптимальне мінеральне живлення сприяє формуванню потужної кореневої системи, яка здатна забез­печити стійкість рослин ріпаку до різких перепадів температур в осінньо-зимовий період, утримува­ти запас елементів мінерального живлення, цукрів та білків до весни, які забезпечать успішне відновлення весняної вегетації та їх стрімкий ріст і розвиток. Ріпак озимий більшу частину елементів мінерального живлення потребує ще восени.

Нестача бору в осінній період призупиняє ріст і розвиток кореневої системи ріпаку озимо­го, точки росту, знижує накопи­чення цукрів та інших високо­енергетичних речовин, їх транс­портування до кореневої шийки та погіршує морозо-, зимостійкість рослини й перезимівлю в цілому, що при­зводить до деформації та дуплистості кореневої системи ріпаку, розтріскування стебел, призупинення цвітіння, запилен­ня й запліднення його квіток і, як наслідок, зниження продуктивності. Бор сприяє спо­живанню кальцію рослинами ріпаку з ґрунту.

Застосування добрива Jiva MIX 10-5-40+ME шляхом обприскування сходів у суміші із Jiva BOR у фазі 5-8 листків ріпаку, забезпечує опти­мальну здатність до перезимівлі та дружний старт навесні.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 4.

Ранньовесняний період для рослин ріпаку озимого є одним із найкритичніших. Швидке наростання позитивних температур може призвести до скорочення міжфазних періодів культури. Тому обов'язковим є ранньовесняне підживлення азотними добривами Jiva AMO та Jiva NITRO.
Більшу частину азоту (N40-50) слід застосовувати у перше підживлення на початку відновлення весняної вегетації. У міру генеративної диференціації у рослин ріпаку виникає подальша потреба в азоті.
Азотні добрива під озимий ріпак на весні вносимо таким чином:
по мерзлоталому ґрунту - 60%.
через 18-28 днів після першого, під час інтенсивного розвитку стебла 30%.
під час бутонізації-початку цвітіння (при необхідності) -10%.

При цьому доза азоту визначається як різниця між загальною кількістю азоту, який унесено, і величиною першої дози і повинна становити 40 кг діючої речовини азоту.

За слабкого розвитку посівів або при густоті рослин менше 40-50 шт./м2 дозу азоту слід підвищити на 20 кг/га.

Для першого підживлення рекомендується застосовувати аміачну селітру, карбамід та КАС, а сульфат амонію – у друге, щоб уникнути зростання вмісту в насінні глюкозинолатів.

Під ріпак озимий можна застосувати всі форми і види азотних добрив: аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію тощо. Але перевагу надають тим, що містять амідну форму. Нітратні форми слід вносити на слабких посівах. Це забезпечує інтенсивний ріст листкової поверхні, що підвищує ризик вилягання.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 5.
Після зимівлі розвиток кореневої системи загальмовано, що обмежує поглинання елементів живлення з грунту. Позакореневе підживлення комплексними добривами Jiva MIX 20-20-20+ME забезпечать рослини необхідними елементами живлення і активізують фізіологічні процеси.
У весняний період відбувається швидке зростання коренів і пагонів, що супроводжується максимальним поділом клітин, в результаті чого рослина вимагає значно більше бору і кальцію.

У період весняного росту озимого ріпаку важливу роль відіграє сірка. За даними німецьких учених, найбільш інтенсивне засвоєння сірки починається у фазі стеблування і закінчується приблизно за тиждень перед опаданням останніх квіток; у цей період ріпак засвоює із ґрунту 30 - 51 кг сірки на 1 тонну врожаю. За нестачі сірки у рослин ріпаку спостерігаються хлорози і деформування, утворюється набагато менша кількість стручків. Під час цвітіння, за дефіциту сірки, утворюються пелюстки меншого розміру, вони стають висвітленими – явище «білого цвітіння» ріпаку.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 6.
Після формування оптимального листового покриву необхідно приділити особливу увагу підтримці його здоров'я і більш тривалому збереженні його зеленим, оскільки від цього залежить утворення максимальної кількості насіння.
Ефективним є внесення мікродобрив в фазі бутонізації (зелений бутон). Підживлення на цьому етапі сприяє більш дружньо цвітінню і більшій кілкості квіток і насіння.

Важливу роль для збереження листового покриву грають азот і магній. Цинк і мідь сприяють формуванню квіток, запліднення і утворення насіння. Підживлення добривом Jiva MIX 10-5-40+ME і Jiva BOR забезпечує рослини азотом, магнієм, марганцем, бором, цинком і міддю, що сприяє більш дружньому цвітінню, більшій кількості стручків і насіння в них, збільшує вміст крохмалю і інших вуглеводів, які необхідні рапсу для утворення олії та жирів.

Застосування останнього дозволяє інтенсифікувати фотосинтез і засвоєння поживних речовин з грунту і стимулює процеси запилення і зав'язування плодів.Впровадивши комплексну програму підживлення ріпаку, Ви отримаєте якісну і кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар.
На кожному етапі внесення добрив наші фахівці забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, і закінчуючи збором врожаю.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ - КРОК 7.

Для рослин, які перебувають у стресі, викликаному несприятливими погодними умовами, позитивний вплив має застосування продуктів з амінокислотами та фітогормонами.

Їх використання забезпечує інтенсивний ріст кореневої системи, активізує синтез нуклеїнових кислот та сприяє інтенсифікації фізіологічних процесів, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Більше інформації в нашій групі в cоцмережі https://www.facebook.com/Jiva.npk.ua
ПРОДУКЦІЯ
Оберіть потрібні добрива
ДОБРИВА
ДОБРИВА
ДОБРИВА
Отримайте консультацію агронома
Наші спеціалісти допоможуть обрати найефективніше добриво для Ваших потреб
Натиснувши кнопку ви погоджуєтесь на використання особистих даних