МЕНЮ

Кукурудза

Рекомендації по вирощуванні
ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ КРОК 1.
Висока енергія проростання насіння - це основа майбутнього врожаю. Відомо, що підвищення енергії проростання і схожості висіяного насіння можна досягти за допомогою передпосівної обробки насіння мікроелементами, застосувавши для цього хелатні мікродобрива.

Передпосівна обробка насіння цим добривом не тільки підвищує урожай і якість одержуваної продукції, а й стимулює ріст кореневої системи, забезпечує стійкість рослин до комплексу хвороб, несприятливих умов навколишнього середовища (низьких або підвищених температур), прискорює ріст і розвиток рослин.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ КРОК 2.
Безпосереднім джерелом живлення рослин є ґрунтове внесення добрив. Це сприяє оптимізації ґрунтових розчинів за змістом елементів живлення.
Система живлення кукурудзи включає основне добриво, припосівне та листкові підкормки.
Добриво, яке АРУС ТРЕЙД рекомендує використовувати для основного живлення кукурудзи: це комплексні добрива Jiva NPK 10-25-20+20(SO3)+1Zn, Jiva NPK 10-25-15+9(SO3)+1Zn+0,5B , Jiva NPK 13-25-5+10(SO3)+1Zn та Jiva NPK 20:20:10+5(SO3)+2Zn
Вибір формули і норми внесення добрив під кукурудзу залежать від вмісту рухомих форм елементів живлення в грунті, запланованої врожайності, біологічних особливостей культури, попередника, системи обробітку грунту і кліматичних умов. Розрахункові норми добрив (кг/га д. в.) на заплановану врожайність зерна кукурудзи розраховуються в залежності від вмісту елементів живлення в грунті.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ КРОК 3
Невід'ємним доповненням до системи живлення кукурудзи є застосування позакореневого підживлення комплексними добрива з мікроелементами в хелатній формі Jiva MIX 20-20-20+ME.
Основна мета цього технологічного прийому - поліпшення живлення рослин та підтримка культур в критичні періоди їх росту і розвитку, зменшення негативного впливу умов середовища (погодні умови, хімічні обробки), посилення інтенсивності формування окремих органів рослин, вплив на відтік поживних речовин і підвищення якості продукції.
У розвитку рослин кукурудзи можна виділити два важливих етапи (критичні фази) по забезпеченості їх макро- і мікроелементами: фази трьох-п'яти та семи-восьми листя.
Дуже важливий період розвитку кукурудзи - фаза трьох-п'яти справжніх листків. У цей період у кукурудзи формуються генеративні органи, що визначають майбутню врожайність.
Компанія АРУС ТРЕЙД розробляє ефективні системи мінерального живлення кукурудзи, які враховують такі фактори: кіль­кість поживних речовин, необхідних для отримання 1 ц врожаю, попередник та його удобрення, а також хімічний склад грунту.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ. КРОК 4.
Для забезпечення кукурудзи добривами в доступній для засвоєння формі доцільно проводити позакореневе підживлення водорозчинними добривами з високим вмістом фосфору, такими як Jiva MIX 10-30-10+ME, завчасно, ще до появи симптомів дефіциту елементів мінерального живлення.
Добриво містить більше водорозчинних сполук фосфору, які покращують розвиток кореневої системи та генеративних органів рослин, а вміст мікроелементів в хелатній формі забезпечує стимулювання вcіx біологічних процесів, які відбуваються в рослинах.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ. КРОК 5
Фізіологічна роль цинку в рослинах дуже різноманітна. По відношенню до цинку кукурудза відноситься до групи дуже чутливих культур. При нестачі цинку між жилками листа кукурудзи спостерігаються смуги, утворені білими некротичними плямами. Листя має білу або блідо-жовте забарвлення.
У кукурудзі міститься приблизно 40 мг / кг цинку. Відповідно при врожайності 10 т / га зерна з грунту виноситься 400 - 450 г / га цинку і це за умови, що побічна продукція - стебла кукурудзи залишаються в грунті. Цей винос не може бути компенсований за рахунок природної родючості грунту.
Для оптимізації забезпеченості кукурудзи цинком необхідно вносити добрива, які містять цинк, застосовуючи їх з урахуванням вмісту елемента в грунті і способу внесення.
У посушливих умовах застосування цинкових мікродобрив ефективніше інших мікродобрив, так як цинк сприяє накопиченню органічних кислот, що підвищують стійкість рослин до посухи і високих температур.

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ КРОК 6.
Нанесена стресами культурам шкода може бути на багато більшою, ніж ту, яку вони отримують від різного роду патогенів (хвороб) або шкідників. Водночас виробничий досвід засвідчує, що сучасні сорти та гібриди культур інтенсивного типу більш чутливі до стресових факторів, ніж «старі» сорти екстенсивного типу.
Головними причинами, які викликають фізіологічну депресію рослин є - температурний, водний, світловий, сольовий (ґрунтовий) та пестицидний стреси, іноді їх ще називають «фітостресантами».
Так, відносне зниження врожайності, викликане абіотичними стресорами (від потенціалу при ідеальних умовах вирощування), може становити від 60 до 82%, залежно від культури.
Контролюючи стрес, ми маємо можливість контролювати проблему зниження врожайності.
Завдяки властивостям амінокислот до легкого розчинення у воді і здатності до швидкого проникнення через листову поверхню у клітини рослин, відпрацьовано технології листового підживлення рослин амінокислотами. Результати підживлень рослин амінокислотними препаратами свідчать про високу ефективність цих заходів для підвищення стійкості до жаркої і посушливої погоди, подолання сольового стресу, покращення процесів запилення та плодоутворення, інтенсивності процесу фотосинтезу, підтримання гормонального балансу, покращення азотного обміну в рослинах та інше.

Більше інформації в нашій групі в cоцмережі https://www.facebook.com/Jiva.npk.ua
ПРОДУКЦІЯ
Оберіть потрібні добрива
ДОБРИВА
ДОБРИВА
ДОБРИВА
Отримайте консультацію агронома
Наші спеціалісти допоможуть обрати найефективніше добриво для Ваших потреб
Натиснувши кнопку ви погоджуєтесь на використання особистих даних